Stanoviska AKA k aktuálním problémům

22.11.2017
AKA

AKA se ohradila proti tendru JT Bank

AKA na podnět členů prozkoumala nestandardní výběrové řízení JT Bank na digitální agenturu. Shledala, že je v řadě bodů v rozporu z principy Férového tendru. Jde zejména o chybějící rozpočet, kritéria hodnocení nebo neuzavřený počet agentur. Podle posledních zpráv byla zadávací dokumentace zaslána 35 zájemcům. AKA seznámila JT bank se svým stanoviskem a své členy informovala o něm, stejně jako o reakci JT Bank. Obě strany setrvávají na svých stanoviscích.

Stanovisko AKA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko AKA k inciativě ČOV ve věci nových variant státní hymny zde

AKA podpořila stanovisko profesních sdružení provozovatelů medií k přílepku zákona č.66/2017 sb. O léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Poslanecká iniciativa se jeho prostřednictvím snaží zavést solidární odpovědnost zadavatele a šiřitele (tedy media) za soulad reklamy se zákonem. Stanovisko AKA zde.

Stanovisko AKA k Článku v MFD ze dne 6.11. 2017, v němž je napadána členská agentura argumenty nerespektujícími pravidla a zvyklosti oboru. Více zde

Stanovisko (AKA) k obžalobě Miloslava Vaňka 31.8. 2017. Více zde

Poslat zprávu autorovi