Metodika ZVZ

5.12.2017
AKA

Metodika zadávání veřejných zakázek – pro zadavatele z oblasti veřejné správy

Veřejná správa a subjekty zavázané postupovat při výběrových řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Protože postupy podle zákona kladou na zadavatele i agentury mimořádné administrativní nároky a jsou často v rozporu se zaužívanou praxí v komerční sféře, vytvořila AKA Metodiku zadávání veřejných zakázek (Metodiku ZVZ). Dokument vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (garantem zákona), poradenskou a školící společností Otidea, Hospodářskou komorou ČR a partnerskými asociacemi APRA a AČRA. V dokumentu najdete postupy, které jsou v souladu s platnou legislativou a současně umožňují vybrat nejlepšího dodavatele za nejlepší cenu. Celou metodiku a další dokumenty najdete zde:

Devět zlatých pravidel pro nákup marketingových a reklamních služeb

AKA hodinové sazby 2020

Ceny obvyklé na trhu za služby agentur, typová zadání

Metodika zadávání veřejných zakázek

Seznam certifikovaných hodnotitelů ZVZ

Výzkum hodinových sazeb

Vzorové tabulky pro porovnání nabídkových cen uchazečů

OSY – Aktualizace popisu zadávacích řízení – os k 12.12.2018

Vzory briefů

 

Školení Metodiky ZVZ

Součástí zavádění Metodiky ZVZ do praxe jsou i školení pro zadavatele, zaměstnance komunikačních agentur a certifikované hodnotitele. Jednodenní školení poskytují vhled do metodiky a jsou vedeny praktiky ze společnosti Otidea. Na přání je možné zorganizovat workshop nebo školení pro vaši organizaci. Poptávku adresujete společnosti Otidea. Termíny školení najdete na www.otidea.cz

AKA připravuje zakázkové školení a workshopy na míru pro zaměstnance vaší organizace přímo ve vašem sídle. V případě zájmu se obracejte na aka@aka.cz

Poslat zprávu autorovi