ADMAN

13.1.2021
AKA

Ocenění Adman se uděluje za celoživotní zásadní přínos pro rozvoj oboru.