Férový tendr

5.12.2017
AKA

Férový tendr www.ferovytendr.cz – pro zadavatele a agentury v komerční sféře

Férový tendr je soubor zásad „best practices“  pro pořádání transparentních a efektivních výběrových řízení v komerční sféře. Férový tendr vznikl na půdě sekce Digitálních agentur pod záštitou AKA a byl konzultován se zástupci významných zadavatelů (organizace sdružující zadavatele v ČR neexistuje). Postup podle zásad Férového tendru zajišťuje efektivní výběrové řízení podle mezinárodních standardů. Na významné odchylky AKA upozorňuje a pokládá je za profesionální poklesek. Best practices a další dokumenty najdete zde:

  • Férový není tendr pro sběr nápadů, tendr za účelem snižování ceny ani častý ověřovací tendr.
  • Férový je tendr, kde klient zve do strategicko-kreativní fáze smysluplný počet agentur, tedy takový počet jejichž navrhovaná řešení je schopen efektivně a detailně vyhodnotit. (doporučený počet na základě světových standardů je 5 agentur).
  • Férový tendr má v zadání jasně daný alespoň hrubý rozpočet.
  • Férový tendr má jasně nastavený harmonogram a počet kol výběrového řízení.
  • Férový tendr má dát prostor pro osobní debrief a osobní prezentaci strategicko-kreativních výstupů.
  • Férový tendr obsahuje přesnou definici konkrétních hodnotících kritérií.
  • Férové je, aby na straně zadavatele i agentury byli od počátku součástí procesu „decision makeři“.
  • Férový tendr neobsahuje zbytečné požadavky typu výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti apod.
  • Férovou podmínkou oboustranné exkluzivity je především dlouhodobá spolupráce.

Obvyklá pracnost – typová zadání

Metodika Férového tendru

Šablona vyhodnocení Férového tendru

Šablona porovnání sazeb

AKA webový brief

AKA kampaňový brief

Logo Podporujeme férový tendr

 

Pro ohodnocení rizika tendru můžete použít on-line nástroj vyvinutý EACA. Pitch Evaluator je v souladu s principy Férového tendru.

 

Poradenství

AKA nabízí poradenství při přípravě výběrových řízení podle pravidel Férového tendru. Jde o zpoplatněnu službu prováděnou nezávislým subjektem. Získáte jistotu, že jste v souladu s best practice trhu. Upozorníme vás na rizika a nevýhody jiného postupu. V případě zájmu kontaktujete AKA na office@aka.cz

 

Partneři

K pravidlům Férového tendru se vedle AKA přihlásily tyto subjekty:

 

 

Poslat zprávu autorovi