Férový tendr

5.12.2017
AKA

Férový tendr www.ferovytendr.cz – pro zadavatele a agentury v komerční sféře

Férový tendr je soubor zásad „best practices“  pro pořádání transparentních a efektivních výběrových řízení v komerční sféře. Férový tendr vznikl na půdě sekce Digitálních agentur pod záštitou AKA a byl konzultován se zástupci významných zadavatelů (organizace sdružující zadavatele v ČR neexistuje). Postup podle zásad Férového tendru zajišťuje efektivní výběrové řízení podle mezinárodních standardů. Na významné odchylky AKA upozorňuje a pokládá je za profesionální poklesek. Best practices a další dokumenty najdete zde:

  • Férový není tendr pro sběr nápadů, tendr za účelem snižování ceny ani častý ověřovací tendr.
  • Férový je tendr, kde klient zve do strategicko-kreativní fáze smysluplný počet agentur, tedy takový počet jejichž navrhovaná řešení je schopen efektivně a detailně vyhodnotit. (doporučený počet na základě světových standardů je 5 agentur).
  • Férový tendr má v zadání jasně daný alespoň hrubý rozpočet.
  • Férový tendr má jasně nastavený harmonogram a počet kol výběrového řízení.
  • Férový tendr má dát prostor pro osobní debrief a osobní prezentaci strategicko-kreativních výstupů.
  • Férový tendr obsahuje přesnou definici konkrétních hodnotících kritérií.
  • Férové je, aby na straně zadavatele i agentury byli od počátku součástí procesu „decision makeři“.
  • Férový tendr neobsahuje zbytečné požadavky typu výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti apod.
  • Férovou podmínkou oboustranné exkluzivity je především dlouhodobá spolupráce.

Obvyklá pracnost – typová zadání

Metodika Férového tendru

Šablona vyhodnocení Férového tendru

Šablona porovnání sazeb

AKA webový brief

AKA kampaňový brief

Logo Podporujeme férový tendr

Devět zlatých pravidel

 

Pro ohodnocení rizika tendru můžete použít on-line nástroj vyvinutý EACA. Pitch Evaluator je v souladu s principy Férového tendru.

 

Poradenství

AKA nabízí poradenství při přípravě výběrových řízení podle pravidel Férového tendru. Jde o zpoplatněnu službu prováděnou nezávislým subjektem. Získáte jistotu, že jste v souladu s best practice trhu. Upozorníme vás na rizika a nevýhody jiného postupu. V případě zájmu kontaktujete AKA na office@aka.cz

 

Partneři

K pravidlům Férového tendru se vedle AKA přihlásily tyto subjekty:

 

 

Poslat zprávu autorovi