Férový tendr

5.12.2017
AKA

Férový tendr – pro zadavatele a agentury v komerční sféře

Férový tendr je oborová metodika pro pořádání transparentních a efektivních výběrových řízení v komerční sféře. Férový tendr byl vytvořen na půdě sekce Digitálních agentur a konzultován se zástupci významných zadavatelů (organizace sdružující zadavatele v ČR neexistuje). Postup podle metodiky Férový tendr zajišťuje efektivní výběrové řízení podle mezinárodních standardů. Na významné odchylky AKA upozorňuje a pokládá je za profesionální poklesek. Celou metodiku a další dokumenty najdete zde:

Metodika Férového tendru

Šablona vyhodnocení Férového tendru

Šablona porovnání sazeb

AKA webový brief

AKA kampaňový brief

Logo Podporujeme férový tendr

 

Pro ohodnocení rizika tendru můžete použít on-line nástroj vyvinutý EACA. Pitch Evaluator je v souladu s principy Férového tendru.

 

Poradenství

AKA nabízí poradenství při přípravě výběrových řízení podle pravidel Férového tendru. Jde o zpoplatněnu službu prováděnou nezávislým subjektem. Získáte jistotu, že jste v souladu s best practice trhu. Upozorníme vás na rizika a nevýhody jiného postupu. V případě zájmu kontaktujete AKA na office@aka.cz

 

Partneři

K pravidlům Férového tendru se vedle AKA přihlásily tyto subjekty:

 

 

Poslat zprávu autorovi