Valné hromady

22.11.2017
AKA

Valná hromada je nevyšším orgánem AKA. Koná se zpravidla dvakrát ročně. Na jarní valné hromadě se volí, dovolují orgány AKA, schvaluje účetní uzávěrka AKA a ARAs za předchozí rok a v pracovní části zasedání se připravují podněty pro plán roku následujícího.

Podzimní valná hromada schvaluje plán a rozpočet na následující rok.

Výsledek jednání valných hromad zaznamenává zápis VH. Je k nahlédnutí všem členům AKA stejně jako přílohové dokumenty v kanceláři AKA.

 

zapisVH14.11.2017

Poslat zprávu autorovi