Valná hromada AKA jaro 2018

27.4.2018
AKA

Jan Binar potvrzen jako prezident AKA

Ředitel agentury McCann Praha a dosavadní prezident Asociace komunikačních agentur byl na volební valné hromadě AKA potvrzen na další dvouleté období v roli prezidenta. Platné stanovy umožňují obhájit prezidentství jen v jednom období. Je tedy jasné, že za dva roky bude prezidentem AKA někdo jiný. Členství v prezidiu AKA obhájil společně s Janem Binarem také Tomáš Dvořák z Young&Rubicam Praha. Novým členem prezidia je Martin Pešta z Geometry Global.

Proběhly i volby do dalších orgánů AKA. Do smírčí komise AKA byla zvolena Lucie Češpivová z Dorlandu, v dozorčí komisi nově zasedne ekonomka Jitka Kuchařová z McCann Praha.

Prezídium složilo valné hromadě účty ze své činnosti i hospodaření za loňský rok.

Valná hromada neschválila vstup AKA do PIAF, a.s.

Valná hromada přijala i nové znění etického kodexu, ve kterém akcentuje odpovědnost agentur při identifikování výběrových řízení, které se významně vymykají principům Férového tendru.

Valná hromada se shodla, že vztahy s klienty, hodnota oboru a způsoby oceňování práce agentur jsou klíčová témata, která zapracuje AKA do plánu konkrétních aktivit na příští rok. Plán i s rozpočtem bude schvalovat podzimní valná hromada AKA.

„V dalších dvou letech nás čeká akcelerující tempo změn v rámci marketingové transformace, umělá inteligence, data, automatizace, hlasem ovládané služby… kromě zvládání změn se zaměřím také na jasné pojmenování hodnoty našeho oboru a její monetizaci,“ říká staronový prezident AKA Jan Binar.